کاخ‌سفید:ترامپ توافق هسته ای را پاره نمی‌کند

کاخ‌سفید:ترامپ توافق هسته ای را پاره نمی‌کند

کاخ‌سفید:ترامپ توافق هسته ای را پاره نمی‌کند

کاخ‌سفید:ترامپ توافق هسته ای را پاره نمی‌کند

پرس نیوز