یک معلم به عضویت هیئت امنای صندوق ذخیره انتخاب شد

با ابلاغ سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش یکی از فرهنگیان، عضو هیئت‌امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شد.

یک معلم به عضویت هیئت امنای صندوق ذخیره انتخاب شد
یک معلم به عضویت هیئت امنای صندوق ذخیره انتخاب شد

سید جواد حسینی در راستای تقویت مشارکت معلمان در مراکز تصمیم‌ساز، طی حکمی محسن مسعودی را به ‌عنوان عضو جدید هیئت ‌امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب کرد.

گفتنی است؛ مسعودی در انتخابات برگزار شده برای تعیین اعضای هیئت‌امنا موفق شد در قالب بازرس افتخاری صندوق در این موسسه فعالیت کند.