کیهان: نه مخالفت‌هایم نه مخالفت

کیهان نوشت: همیشه در این شیپور می‌دمند که کیهان مخالف برجام است و کیهان را به طور کلی مخالفت می‌کنند. این توضیح را بارها کیهان عنوان کرده است که مخالفت کیهان با توافق است که در آن ملت ایران را نمی‌توان و دست غرب برای بدعهدی باز گذاشت می‌شود.

مدعی می‌شوند کیهان و رژیم غذایی در موضوع برجام هم صدا هستند. از آن‌ها پرسیده می‌شود یعنی اسرائیل هم مانند کیهان است که باید خطوط قرمز ایران حفظ شود؟! و تصویب تحریم‌ها باید لغو شود؟! و معتقد است برنامه هسته‌ای ایران نباید آسیب ببیند؟! و بر اخذ تضمین از طرف غربی عصرار دارد؟! یا از قضاوت این جماعت اصلاح‌طلب است که می‌گوید بیخیال تضمین و… شوید؟!

اما سوال در این میان است که این همه همگانی و هم داستانی میان این شبکه داخلی و دشمنان ایران اتفاقی است؟! آیا به طور مداوم از طرف این‌ها در داخل محتوای تولید می‌شود و از طرف آن‌ها در خارج از موارد استفاده می‌شود تا به مدد آن به روح و روان مردم ایران تبدیل شود؟! یا ما با یک جریان تعریف شده و خط مشخص شده است از سمت بیگانگان که اجیرشدگان باخبر و بیخبری در داخل به خدمت آن در آمده اند؟!

Felipe Holmes

گیک تلویزیون متخصص رسانه های اجتماعی ایجاد کننده. نویسنده پرشور. نینجا سفر افراطی. کل کارآفرین معتاد به اینترنت

تماس با ما