معلم

کمبود 500 معلم در همدان

آگوست 13, 2019 asaran 0

دیر آموزش و پرورش ناحیه 2 همدان از کمبود 500 معلم در آموزش و پرورش نواحی «یک» و «2» خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس […]