عبدالباقی و ۴ شهردار آبادان

سه ماه پس از حادثه متروپل در نهایت احکام گزارشان منتشر شد. بر اساس گزارشی در مرداد ۱۴۰۱ از سوی قوه قضائیه منتشر شده بود، حسین عبدالباقی، مالک ساختمان متروپل با نزدیک به ۷۵ درصد پرونده اصلی این پرونده بود. در ادامه شهرداری آبادان هم با نزدیک به ۱۵ درصد تعداد دفعات مهم این پرونده بود.

به گزارش شرق، در گزارش ابتدایی قوه قضائیه جز نام حسین عبدالباقی نامی دیگر در میان نبود و تنها عناوین ساکنان نوشته شده بود. با این حال اکنون قوه قضائیه با احکام نام افراد را هم منتشر کرده است که در آن نام شهرداران آبادان که در زمان ساخت این ساختمان تمام منتشر شده است.

در واقع از زمان ساخت متروپل هر شهرداری که در آبادان مسئولیت شهر را بر عهده دارد در این پرونده متخلف بوده و کارش را به عنوان شهردار در صحت و سلامت انجام نداده است.

قضاوت پرونده متروپل

بعد از وقوع حادثه متروپل قاضی‌القضات به معاون اول دستگاه قضائی دستور داد تا سریع‌تر تحقیقات در مورد حادثه متروپل آبادان انجام شود.

همچنین دادستان کل کشور به جهت موضوع دستور به دادستان استان خوزستان به منظور تسریع در بررسی و نظارت بر پرونده، نمایندگان ویژه‌ای را از کل کشور مأمور انجام تحقیقات و تهیه کل کشور از تمامی مراکز این حادثه گزارش کرده است. در ۳۰ صفحه تهیه و در اختیار رئیس دستگاه قضائی قرار گرفت.

۳۰ تیرماه کیفرخواست حادثه متروپل با ۲۱ صادر و به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست قاضی میثم ایمانی ارجاع داده شد. دادگاه رسیدگی به پرونده در دو جلسه 10 و 11 مرداد برگزار می‌شود و اظهارات اولیای دم پرونده و دفاعیات بیماران و وکلای مدافع آن‌ها استماع می‌شود.

روز سه شنبه هشتم شهریور مسعود ستایشی بیان قوه قضائیه در جریان نشست خبری با خبرنگاران به بخشی از احکام صادره برای این منظور اشاره کرد. بر اساس حکم صادره از سوی شعبه 101 دادگاه کیفری دو اهواز، تمام 21 مورد پرونده به چندین قتل شبه‌عمد از عدم رعایت نظام دولتی و ایمنی منتهی به قتل 43 نفر (36 مرد و هفت زن) و تعداد 3 نفر به سه سال حبس می‌رسد. تعزیری پنج با احتساب ایام قطع و انتشار قطعی از طریق رسانه ملی محکوم شدند.

۲۱ پرونده متروپل

بر اساس اخبار منتشر شده از سوی قوه قضاییه، جزئیات دیگر احکام قضاوت پرونده به شرح ذیل است:

۱- امین تقوی‌فر فرزند عبدالامام به‌عنوان رئیس هیئت‌مدیره شرکت فنی مهندسی پویان سبز کویر به دو سال منع کار در صنعت مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه خدمات مرتبط و…) و لغو پروانه و محرومیت از پروژه عضویت در سازمان نظام مهندسی مهندسی شد. همچنین وی به میزان دو و نیم درصد به منظور پرداخت دیه به اولیای دم متوفیان و حوادث حادثه در حادثه مقصر شناخته شده است.

۲- امیر اسماعیلی‌وردنجانی فرزند محمدعلی به‌عنوان نماینده فنی و عامل کنترل پروژه از طرف شهرداری آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی آباد می‌شود. همچنین وی به میزان دو و نیم درصد در حادثه مقصر شده است.

۳- عبدالرضا نادریانفر فرزند حریش به‌عنوان سرپرست دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به دو سال منع شغل مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه خدمات مرتبط و…) و لغو پروژه‌های شغلی و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی مهندسی شد. همچنین وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۴- سعید پارسافر فرزند بشیر به عنوان طراح و مشاور، به دو سال منع کار به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه خدمات مرتبط و…) و لغو پروانه و محرومیت از عضویت در سازمان. نظام مهندسی شد. همچنین وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

5- محمدقنبر دزفولی فرزند محمدحسن به عنوان طراح و مشاور سازنده به دو سال منع کار به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه خدمات مرتبط و…) و لغو پروانه کار و محرومیت از عضویت در سازمان نظام. مهندسی شد. همچنین وی به میزان دو درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۶- محمودرضا شیرازی فرزند محمدکاظم، شهردار سابق آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. همچنین وی به میزان یک‌و‌نیم درصد در حادثه مقصر شده است.

۷- حسین حمیدپور فرزند عبدالغنی به‌عنوان شهردار وقت آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی عمومی تبدیل شد. همچنین وی به میزان یک‌و‌نیم درصد در حادثه مقصر شده است.

۸- علیرضا بازافت فرزند غلامرضا به‌عنوان سرپرست شهرداری منطقه یک آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی عمومی تبدیل شد. همچنین به میزان یک و‌نیم درصد در حادثه مقصر است.

۹-عیسی محمدپور فرزند محمد به‌عنوان سرپرست معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان به دو سال از خدمات دولتی و عمومی عمومی آبادان تبدیل شد. همچنین به میزان یک‌و‌نیم درصد در حادثه مقصر تبدیل شده است.

۱۰- خرم مولائی سفید‌دشتی فرزند امان‌الله به‌عنوان سرپرست شهرداری منطقه یک آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی آباد می‌شود. همچنین به میزان یک‌و‌نیم درصد در حادثه مقصر تبدیل شده است.

۱۱- فرهاد میاحی فرزند لازم به‌عنوان مدیر وقت شهرداری منطقه یک آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی عمومی تبدیل شد. همچنین او به میزان یک درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۲- فرزند ذوقی محمود به‌عنوان سرپرست معاونت فنی و شهرسازی شهرداری منطقه یک آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی مهدی محکوم شد. همچنین او به میزان یک درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۳- محمد حویزاوی فرزند مجید به‌عنوان شهردار اسبق آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی عمومی تبدیل شد. همچنین او به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

– فریبرز دائماً الذکر فرزند هرمز به‌عنوان مسئول معاونت شهرسازی و منطقه یک شهرداری آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی ساختمان‌سازی می‌شود. همچنین او به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۵- علیرضا بچاری فرزند او به‌عنوان سرپرست شهرداری آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی عمومی مرد شد. همچنین او به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۶- محمدحسن حیاتی فرزند محمدعلی به‌عنوان سرپرست معاونت فنی و شهرداری آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی حقوق بشر می‌شود. همچنین او به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۷- طه‌زاده فرزند عبدالامام به‌عانان سرپرست معاونت فنی و عمرانی شهرداری آبادان به دو سال انفصال از خدمات دولتی و امید عمومی آبادان تبدیل شد. همچنین او به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۸- سیدجمال‌الدین موسوی فرزند سیدابوالحسن به‌عنوان مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نقشیاد به دو سال منع در شغل مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه خدمات مرتبط و…) و لغو پروانه و محرومیت از عضویت در سازمان مهندسی شد. همچنین او به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۱۹- محسن وزیری قنات‌نوئی فرزند مراد به‌عنوان طراحی و سازنده دو سال منع کار به حرفه مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه خدمات مرتبط و…) و لغو پروانه‌های شغلی و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی شد. همچنین او به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

۲۰- محمدرضا صالحی وانانی فرزند حسن به‌عنوان سرپرست دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان آبادان به دو سال منع شغل مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه خدمات مرتبط و…) و لغو پروانه‌های کار و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی مهندسی شد. همچنین او به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

21- محمد خواجه‌پور فرزند ابراهیم به‌عنوان ناظر وقت سازه به دو سال منع اشتغال به شغل مرتبط با مهندسی ساختمان (طراحی، نظارت، اجرا و ارائه خدمات مرتبط و…) و لغو پروانه و محرومیت از عضویت در سازمان نظام مهندسی بهداشت شد. همچنین او به میزان نیم درصد در حادثه مقصر شناخته شده است.

همچنین بر اساس حکم صادر شده از سوی دادگاه، ۷۵ درصد از سوی ورثه مرحوم حسین عبدالباقی فرزند محمدحسن پرداخت خواهد شد.

شهردار آبادان چه آسیب‌هایی انجام داده است؟

هیئت مدیره رسمی دادگستری در بررسی پرونده متروپل فصلی را هم به تخلفات شهرداری اختصاص داده است. در گزارش تجمعی شهرداری چیزی حدود 13.5 درصد مقصر رخ‌دادن حادثه‌ای بود که ارکان مختلف آن درگیر بودند. در مجموع و طی این گزارش ۱۵ نفر از مدیران و مدیران شهرداری آبادان در جریان ساخت این ساختمان مقصر بودند.

در این گزارش آمده است که شهرداری آبادان در مرحله صدور پروانه ساخت ساختمان متروپل تخلف کرده است. بر اساس این گزارش صدور پروانه ساخت بدون انجام مراحل قانونی، قانون تنظیم طرح تفصیلی شهر آبادان و تصمیم گیری کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی (ضوابط شماره نظر طرح جامع شهر آبادان) یا کارگروه ماده 8 (آیین‌نامه نحوه استفاده از منابع زمینی ملی در مناطق آزاد تجاری از سوی شهرداری آبادان) چند شهردار آبادان در مراحل مختلف ساخت و شهرداران منطقه‌ای صادر شده است.

دومین قانون شهرداری آبادان در این گزارش نظارت بر ناکافی و غیراصولی در زمان ساخت این ساختمان است.

در گزارش قوه قضائیه آمده است: «اعمال نظارت نای و غیراصولی از آبادان در پروژه مشارکت شهرداری آبادان با مشارکت شهرداری در تعیین و به‌کارگیری عامل کنترل پروژه شرکت مهندسین مشاور و یا دستگاه نظارت در پروژه، موضوع ماده ۲۸ قرارداد مشارکت مدنی (دو ملکی) ) در پروژه احداث مجتمع پارکینگ طبقاتی و تجاری متروپل (الماس‌شهر)».

سومین اداره شهرداری در پرونده متروپل عدم نظارت و کنترل اصولی بر طراحی و اجرای پروژه های اجرایی، مشارکت احداث ساختمان متروپل از سوی نماینده شهرداری و عامل کنترل پروژه و عدم اعلام بهموقع نواقص فنی و اجرائی و معایب پروژه و عدم پیگیری نحوه فعالیت یا انصراف مهندسان مشاور. و مهندسان ناظر پروژه و درخواست و پیگیری توقف عملیات اجرائی تا رفع نواقص از سوی نامبرده به‌عنوان عامل نظارتی شهرداری آبادان در پروژه همین است.

شهرداری چهارمین شهرداری در ساخت متروپل «عدم تدابیر لازم و در خصوص اعمال نظارت بر شهرداری آبادان و رسیدگی به تخلفات ساختمانی از سوی قانون شهرداری آبادان (موضوع ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها) به‌ویژه با توجه به گزارش و درخواست توقف کار مهندس ناظر ساختمان فوق خاص. مشکلات، خطرات و نایمن‌بودن ساختمان است.

ساختمان ناظر در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ در نامه‌های نایمن‌بودن ساختمان را گوشزد کرده بود. این موضوع از سوی شهرداری آبادان نادیده گرفته شد. در این گزارش «عدم نظارت بر شهرداری در خصوص جلوگیری از بهره‌برداری برخی از بخش‌های و واحدهای تجاری از پایان کار از سوی شهرداری با توجه به شهرداری از مشکلات» به عنوان جمع‌آوری ساختمان‌های شهرداری منتشر شده است.

همچنین در متن احکام صادره به نام‌های «حسین حمیدپور»، «محمودرضا شیرازی»، «محمد حویزاوی» و «علیرضا بچاری» به عنوان شهردارها و سرپرست شهرداری آبادان در زمان ساخت این ساختمان به چشم می‌خورد.

عبدالباقی؛ اختصاص ۷۵ درصدی

در گزارش تجسمی تخلفات در ساخت متروپل حسین عبدالباقی با نزدیک به ۷۵ درصد پرونده اصلی پرونده است. در گزارش باید به دلیل مرگ عبدالباقی می‌شود که از اموال او داده می‌شود.

«عدم ارجاع طراحی ساختمان و نقشه‌های اجرایی پروژه به انسان واقعی یا حقوقی است.

در گزارش همچنین آمده است که اشکالات عدیده از عدم بررسی وزن باربری فونداسیون و کنترل برش پانچی با توجه به کاهش تعداد ستون‌ها و به تبع آن افزایش ستون‌ها، عدم دریافت اثر تغییرات دما با توجه به طول سازه (90 متر) و ابعاد. درز انقطاع به واسطه نامنظمی هندسی و سیستم های غیرموازی دیوارهای برشی در پلان، عدم در نظر گرفتن سیستم مناسب سازه به واسطه پلان معماری، وضعیت قاببندی سازه، ارتفاع سازه، نوع خاک و کاربری […]ساختمان های مختلف، استفاده از سقف وافل با دهانه زیاد در اسکلت فولادی، استفاده از جزئیات ابتکاری برای […]گاه‌های سقف، استفاده از بلوک‌های وافل با ارتفاع نامناسب در دهانه تا ۱۶ متر و استفاده از مقاطع مرکب فولادی بسیار ضعیف برای تعداد زیادی از ستون‌ها از سوی آقای حسین عبدالباقی از سایر آسیب‌های اوست.

«اجرای غیراصولی و غیرفنی پروژه‌های فوق‌العاده»، «مقاوم‌سازی غیراصولی، نایمن و مقطعی سازه انجام محاسبات خاص مقاوم‌سازی»، «بهره‌برداری بخش‌هایی از ساختمان‌ها و برخی از واحدهای تجاری بدون افراد و صنوف علیرغم وجود مشکلات فنی و سازه‌ای برای پایان کار. ساختمان از سوی آقای حسین عبدالباقی به‌عنوان مالک و سازنده» از دیگر کارهای اوست.

Nigel Riley

تمرین کننده موسیقی دوستانه. گیک هاردکور توییتر. بیکن پژوه. متخصص زامبی برنده جایزه.

پاربرگ سایت

Digital currencyخبربهترین سالن زیبایی تبریزبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency tutorialGuide to buying household appliancesdigital currency channel