افزایش حقوق فرهنگیان در احکام جدید آن‌ها چگونه است؟

افزایش حقوق فرهنگیان در احکام جدید آن‌ها چگونه است؟
افزایش حقوق فرهنگیان در احکام جدید آن‌ها چگونه است؟

افزایش حقوق فرهنگیان در احکام جدید آن‌ها چگونه است؟

یارمحمد حسین‌بر مدیر کل امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش درباره احکام جدید رتبه بندی معلمان گفت: درباره چگونگی افزایش حقوق معلمان بر اساس اجرای طرح رتبه بندی فرهنگیان اظهار کرد: رتبه بندی معلمان برای رتبه‌های اول تا پنجم انجام شد که بیش از ۷۰۰ هزار نفر از همکارانمان را شامل می‌شود.

مدیر کل امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: برای رتبه‌های ۲ تا ۵ کار تطبیق رتبه‌های جدید انجام شده است که متناسب با این رتبه جدید دریافتی فرهنگیان تغییر می‌کند.
حسین بر به موضوع رتبه بندی فرهنگیان برای رتبه یک هم اشاره و اظهار کرد: با توجه به شرایط خاصی که هیئت وزیران برای کسب رتبه یک در شیوه نامه اجرای رتبه بندی فرهنگیان در نظر گرفته است بررسی شرایط نیاز به زمان دارد، بر همین اساس برای سایر رتبه‌ها تغییرات دریافتی در حقوق این ماه و برای فرهنگیان شامل رتبه یک در بهمن ماه اعمال خواهد شد.
او درباره میزان افزایش حقوق هر رتبه بیان کرد: این میزان مطابق با رتبه بندی دوره قبل برای هر شخص متفاوت است. چرا که تابعی از عوامل مختلف از قبیل مدرک تحصیلی و سنوات است در نتیجه نمی‌توان عدد ثابتی را برای هر رتبه اعلام کرد، اما به طور میانگین مبالغی افزایش حقوق مطابق شیوه نامه در نظر گرفته شده است.

احکام جدید رتبه بندی معلمان

مدیر کل امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش درباره تعیین وضعیت نیرو‌های آموزشی مامور به اداری اظهار کرد: این افراد هم اکنون باید وضعیت خود را مشخص کنند تا در رسته اداری یا آموزشی قرار گیرند. چرا که رتبه بندی فقط برای نیرو‌های آموزشی در نظر گرفته شده است.
حسین‌بر در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برای نیرو‌های که رسته اداری را انتخاب می‌کنند فوق‌العاده ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود یا خیر گفت: برای اعمال افزایش حقوق نیرو‌های اداری مطابق با نظر هیئت وزیران کار می‌کنیم و هنوز درباره اعمال فوق العاده ویژه برنامه‌ای نداریم، اما ممکن است این موضوع در آینده در نظر گرفته شود.
او درباره مشمول شدن دانشجو  معلمان در اجرای طرح رتبه بندی تاکید کرد: مطابق با شیوه نامه رتبه بندی برای نیرو‌هایی با ۲ سال سابقه تجربی در نظر گرفته می‌شود و با توجه به صراحت شیوه نامه در این مورد دانشجو معلمان مشمول این طرح نیستند.
مدیر کل امور اداری و تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش به تغییر در رتبه‌های قبلی معلمان هم اشاره کرد و گفت: رتبه‌های قبلی پس از تطبیق با رتبه‌های جدید مورد توجه قرار می‌گیرند و رتبه‌های قبلی لغو می‌شود، اما میزان دریافتی آن در رتبه بندی جدید لحاظ می‌شود.