افزایش قیمت گازوییل در سال آینده

دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ پیشنهاد کرد ۲۰ درصد به قیمت گازوئیل اضافه شود.

سپهر نیوز