آیا بورس با یک تحول بزرگ روبروست؟

فرارو- مجید عشقی رئیس سازمان بورس می‌گوید پیشنهادهایی برای بهتر شدن شاخص‌ها در حال بررسی است و شاید یک شاخص جدید منتشر شود تا اتکا و حال و روز را بهتر نشان دهد. فعالان بازار، نسبت به عملکرد شاخص کل بورس و به نوعی شاخص دولتسازی و متولیان بازار سرمایه انتقادات بسیار جدی هستند، که به گفته وزیر اقتصاد بر اساس عملکرد شاخص کل بورس، با سهامداران ابتدایی سالجاری حدود ۱۶ درصد بوده است. اما پرتفوی سهام‌داران گویای اصلاح جدی و آب شدن سرمایه مردم در بورس بوده است.

به گزارش فرارو، با کنترل چند سهم بزرگ که دولت بر روی شاخص کل بورس تأثیر زیادی دارد، جلوی ریزش شاخص کل را گرفته است، اما بیش از 90 درصد از نمادهای بازار، با ریزش حدود 20 تا 30 درصد از سال ابتدایی را به خود اختصاص می دهد. متوسط ​​بوده است، این افراد که برخی از نمادها حتی ریزش 50 درصد را نیز تجربه کرده اند، بنابراین بازدهی شاخص کل بورس نمی‌تواند برای ارزیابی وضعیت بازار سهام خوب باشد.

اما اگر بخواهیم به شاخص‌های کل بورس کنیم، باید بگویم، به طور کلی سه نوع شاخص در بازار سرمایه می‌توانیم داشته باشیم، در وهله اول شاخصی که قیمت سهام‌ها را دنبال می‌کند، در وهله دوم شاخصی که سود نقدی سهام‌ها را دنبال می‌کنند، می‌شوند. در نهایت شاخصی که هم قیمت و هم سود نقدی را منعکس می کند. از سویی هر کدام از این شاخص‌ها را به روش‌های مختلقی می‌توانم محاسبه کنم، در این رابطه به عنوان معمول‌ترین روش‌ها «وزنی-ارزشی» یا «هم وزن» هستند.

شاخصی که در بورس تهران در سال ۶۹ از نوع «شاخص قیمتی» بود، یعنی فقط قیمت سهام‌ها را دنبال می‌کردند. دومین شاخصی که در بازار سهام محاسبه شده است، در سال ۷۷ از نوع «بازده نقدی» بود و تنها سود نقدی سهام‌ها را منعکس می‌کند. سومین شاخص، اما در همان سال ۷۷ از نوع کل بود، یعنی هم قیمت سهام‌ها و هم سود نقدی آن را دنبال می‌کند. این شاخص‌ها در سال‌های 88 و 93 نیز چند شاخص دیگر را معرفی می‌کنند، اما در اصل این شاخص‌ها نیز شاخص‌های متفاوت گذشته بودند، که به نوعی هیچکدام نمی‌توانند وضعیت بازار سهام را به درستی نشان دهند. حال شاخص جدید آیا از کارایی باید ببیند خواهد بود.

شاخص کل بورس در آستانه تغییر؛  آیا دولت دست از شاخص سازی و کنترل بورس برمی دارد؟چرا دولت دست به شاخصسازی می‌زند؟
فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به این که در ۱۰ سال گذشته در شاخص‌های ایجاد شده در بورس، اظهار داشت: از جمله این تغییرات این بود که شاخص کل و شاخص هم‌وزن اضافه شد. شاخص کل هم‌وزن که سهام سهام‌ها را از نظر می‌کند، به نوعی نشان دهنده بازار بازدهی، با محاسبه سود شرکت‌ها، شاخص کل که قبل از آن شاخص قیمت بود، با تغییر مواجه شد.

وی افزود: این یکی از نکاتی است که در هر بازارهای شاخص مالی قیمت وجود دارد، یعنی شاخص‌های نوسانات قیمت، بدون در نظر گرفتن سود سهام، این یکی از نکاتی است که حدود 10 سال گذشته در ایجاد شده است، به بیان دیگر شاخص کل بورس یک. سنجه‌ای برای ارزیابی وضعیت نوسانات در بازار بورس است. طبیعتا هر چقدر میزان افزایش و کاهش بیشتر باشد، این موضوع توجه همه ذینفعان و فعالان بازار را به خود جلب می‌کند.

آقابزرگی گفت: این تغییرات به خصوص اگر روند متمادی و یک‌سویه به سمت منفی یا مثبت باشد، توجه نهادهای قانونگذار مانند مجلس، نهادهای نظارتی و دولت‌ها را بر می‌انگیزد، به همین اصل و نگاه می‌کند که بازار سرمایه دولت را به نوعی به عنوان کارنامه نگاه می‌کند. اقتصاد خود را معرفی می‌کند، به عنوان مثال وزیر اقتصاد از بازدهی ۱۶ درصد از بازار سهام طی این چند وقت صحبت کرد، اما در عمل بیش از ۹۵ درصد از نمادهای بورس و فرابورس با زیان روبرو بودند، بنابراین نشان‌دهنده کل بورس ملاک برای سنجش وضعیت است. بورس نمی‌شود.

این مدیر بورسی می‌افزاید: بر همین مبنا است که می‌شود که کنترل شاخص‌های سوی دولت‌ها همیشه انجام شود و به همین خاطر است که اصطلاح شاخص‌سازی در بازار سهام این روزها زیاد شنیده می‌شود، در این رابطه دارای شاخص کل بورس حدود ۴۰ است. -۳۰ شرکت بزرگ هستند که دارای وزن بیشتری روی شاخص کل هستند، بنابراین متولیان بازار با کنترل و دسته بندی قیمت سهام بزرگ می‌توانند شاخص کل را مثبت نگه دارند، اما عمده سهام‌های روند روند ریزشی داشته باشند.

وی ادامه داد: ذکر این نکته ضروری است، در تمام دنیا شاخص قیمت ۵۰ شرکت بزرگ و یا شرکت نیز وجود دارد، اما، چون تعداد این شرکت‌ها و وزن‌شان در شاخص کل بیش از اندازه معمول است، بزرگ‌تر از آن است وضعیت بازار سرمایه و همینطور نگاه فعالان بازار خیلی بااهمیت تر جلوه می کند.

آقا بزرگی بیان داشت: با توجه به این شاخص کل متولیان بازار تنها به وضعیت شاخص کل می‌پردازند و برای مردم عادی نیز در صدا و سیما و رسانه‌ها این شاخص کل ملاک بازدهی و یا زیان بورس قلمداد می‌شود، در صورتی که این موضوع دارای اشکال است. .

این کارشناس بازار سهام با اشاره به مصداقی در رابطه با دستکاری در روند حرکتی بورس به وسایل متولیان، اذعان داشت: ابهاماتی در رابطه با دستکاری در بازار وجود دارد، از جمله اینکه به طور مثال یک نماد می‌خواهد بازگشایی شود، در ساعت ۱۰ صبح. منتشر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی‌هایی می‌کند و از آن برای کشف قیمت، نمادی از آن نیست، در مقابل، اما با موردی روبرو شده است. پیشنهاد و پیشنهاد به ارزیابی می‌کند سطحی که می‌کند و می‌شود، را در محدوده معمولی و پیوسته تأیید می‌کند، در برخی موارد دیگر نیز مشاهده می‌شود حتی چند روز یک نماد در گشایش بوده، اما در نهایت قیمت کشف نشده است.

وی عنوان کرد: این مسائل ممکن است این شبه را به وجود بیاورد که به نوعی افزایش یا مثبت یا برعکس موقعیتی که بسیار بد است، ممکن است این کار انجام شود که با بازگشایی برخی از نمادها آن افزایش قابل توجه توجه داشته باشد. یا کاهش توجه را به وسیله بازگشایی نمادها خنثی می کنند، این موارد بود که در گذشته شاید زمینه این صحبت ها را فراهم کرد که در بازار گفته می شود، شاخص کل بورس از سوی دولت یا متولیان بازار در حال کنترل است.

آقابزرگی می‌گوید: چنین سوالاتی را ایجاد می‌کند، همچنین برخی از آنها می‌شود، در روزی که مثبت است، برخی از نشانه‌ها ویژگی خاصی ندارند، اما در روزی که شاخص منفی است، مشاهده می‌، برخی شرکت‌ها مثبت می‌شوند، بدون اینکه تغییری در آن وجود داشته باشد. روند انتشار اطلاعات یا وضعیت عملکرد شرکت به وجود آمده باشد، چنین اتفاقاتی این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که شاید هدف بازارساز از اینچنین کنترلی بازار باشد.

این بازار سهام گفت: شاید هدف نهایی این است که شاخص را به هر ترتیبی کنترل کند تا آن وضعیتی که در سال 99 وجود داشته باشد، ایجاد شود و به صورت آهسته و پیوسته بورس رشد کند، به همین جهت هستند که سهامی که در مقایسه با آن می‌شوند. شاخص کل را به عنوان مثال از سال ابتدایی با سهام خود، پرتفوی آن‌ها همسو با شاخص کل حرکت و رشد، به عنوان شاخصی که به نوعی کنترل می‌شود، اما سهام آن‌ها با زیان روبرو می‌شود.

وی با اشاره به اینکه چه شاخصی برای کل نیاز به اصلاحات جدی دارد، افزود: در حال حاضر در حال حاضر بازار سهام سهام و بودجه اصلاح شده از جمله تغییرات پیرامون شاخص کل را دارد، در این رابطه اگر یک شاخص به بازار اضافه شود. باید بیانگر وضعیت کلیت بازار باشد، به طوری که یک صحیح و کلی را به سهامداران، فعالان بازار، متولیان بازار و همچنین عموم مردم می دهند، نه اینکه دوباره با شاخص های جدید نیز ابهامات موجود در رابطه با شاخص های کنترل و یا شاخص های باقی مانده باشد. ، یا اینکه تشدید شود.

آقابزرگی تصریح کرد: این کار باید حتماً با مطالعه انجام شود و از شاخص‌هایی که در سایر بورس‌ها وجود دارد، به نوعی استفاده می‌شود و از تجربیات بازارهای مالی مختلف در جهان در این زمینه استفاده می‌شود، تا بهترین نتیجه را گرفته شود. ، اگر این اصلاحات به روند پیشرفت کمک کند، با توجه به اینکه بازار سهام در سطح ارزنده قرار می گیرد و حجم آن نیز افزایش می یابد، این موضوع، به بازار کمک شایانی خواهد کرد، حال باید دید که این سازمان برنامه ریزی می کند. بورس و بازار بهادار در این زمینه چه خواهد بود.


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم