نماینده رئیسی در امور افغانستان: نگاه طالبان در حال تغییر است

حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهور در امور اقتصادی درباره اقدامات ایران در زمینه مقابله با موضوع افغانستان پس از کار روی طالبان در عرصه قدرت این کشور، اظهار کرد: افغانستان به عنوان یک کشور همسایه از جایگاه مهمی برای امنیت محیطی و سیاست خارجی ما برخودار است. . تجربه بیش از چهار دهه این کشور با توجه به ویژگی‌هایی است که دوبار مورد تجاوز و اشغالگری (آمریکا و شوروی سابق) قرار گرفته و جنگ‌های داخلی را از سر گذرانده، طبیعت مسائل کشوری که باعث این کشور به سمت جنگ و بی‌ثباتی و موج می‌شود. آواردگی و نهایتا رشد تروریسم برود بر روی محیط امنیتی ما هم در حوزه امنیت داخلی و هم سیاست خارجی اثر گذار است.

به گزارش ایسنا، وی خاطر نشان کرد: امروز اتفاقی افتاد و ما شاهد شکست سیاست‌های آمریکا در افغانستان هستیم، آمریکا شکست خورد، نظامیانش فرار کردند اما سرویس جاسوسی و امنیت آن همچنان به دنبال شرارت هستند تا اجازه ندهند این کشور به ثبات برود. . در چنین فضایی یکی از کارهای بزرگ ایران این است تا کمک کند افغانستان به مسیری حرکت کند که در دام این شرارتها نیافتد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان بیان کرد: مبارزه با تروریسم و ​​سیاست های اشغالگر در گرو این است که واقعاً می توان دولت قوی و فراگیر تشکیل داد، چنین دولتی می تواند با تروریسم و ​​سیاست های اشغالگر بجنگد و طرح های سازندگی و توسعه همکاری را انجام دهد. به پیش برد. تا کمک کنیم که افغانستان به چنین سمت و سویی حرکت کند.

کاظمی قمی بیان کرد: امروز آمریکایی ها از دور دست به شرارت های خود می پردازند و یکی از تلاش هایشان این بوده که تا ایران را در افغانستان درگیر کنند اما ما از طرفینی گرفته ایم. خودان رهبر این کشور هم متوجه شدند. همچنین در خصوص توانایی با هیئت حاکمه افغانستان به دنبال داعش است که از مرزهای ما نیامده استفاده کند.

وی ادامه داد: همچنین سعی می کنیم با همکاری تجاری خود با افغانستان را رونق دهیم در عین حال کمک کنیم تا با همکاری های امنیتی نیز توسعه پیدا کند، این عوامل باعث می شوند تا افغانستان به سمت امنیت، ثابت و مشارکت و فعالیت های بیشتر می شود. داشتن در این زمینه توفیقات خوبی داشتیم.

رئیس جمهور در امور افغانستان تاکید کرد: شرایط عادی ندارد، کشوری نیست که زیرساخت های اساسی داشته باشد، در حالی که در زمینه امنیت نیز با مشکلاتی که جمهوری به دلیل همین چالش ها هستند، مردم این کشور مجبور به یک کشور ترک می شوند، بنابراین آوردن افغانستان به سمت آرامش و ثبات خود از کارهای بزرگ است.

کاظمی قمی افزود: این که افغانستان به عنوان یک مشکل جدی، ما را درگیر می کند، ما را از این مرحله عبور داده است، اما در صحنه امروز عملیات خوبی در حال انجام است که می توان با تروریسم مبارزه کرد و آن را راضی کرد. توانایی کرد.

وی با بیان این که توسعه همکاری های تجاری ایران و افغانستان در دستورکار قرار دارد، گفت: قدرت قدرت خرید مردم در این کشور کم شده است، در حالی که حتی پول‌های مردم را نیز افزایش داده است. نسبی است مانند معدن سرمایه گذاری کرده و قدمهای خوبی برداشته شده است.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان با اشاره به مزیت کریدور شمال به جنوب به عنوان یکی از اولویت های مهم دولت که در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: جدایی از همکاری های راه و ریلی یکی از زمینه های همکاری خوب، حوزه انرژی است، تجربه امروز تولید برق در افغانستان ۳۰۰ مگاوات است و این موضوع یکی از خیانت های آمریکا به مردم این کشور است. در افغانستان منطقه ای وجود دارد که می تواند در زمینه تولید برق پاک همکاری کند در این موضوع با پیگیرهای افغانی در حال انجام است زیرا این مسئله به دو ملت و دو کشور است.

کاظمی قمی در ادامه با اشاره به گذشت یکسال از رسیدن به قدرت در افغانستان و به رسمیت شناخته نشدن حکومت آنها از سوی جامعه جهانی گفت که آنها حتما در پی این مسئله هستند و بر آن عصر دارند.

وی افزود: کشوری که ۴ دهه تخریب شده و باید به سمت راست و سازندگی برود، طبیعت بدون کمک جامعه جهانی می‌تواند تبدیل به یک جامعه جهانی شود. نظر می رسد این نگاه در میان هیئت حاکمه طالبان در حال تقویت است. افغانستان بدون مشارکت دیگران و سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر است.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور با بیان این که “امروز هم به اعتماد ملی نیاز دارد هم سرمایه گذاری خارجی دارد” گفت: مطمئن همسایه در این زمینه آمادگی دارند، در نشست تاشکند نیز به تشکیل دولت فراگیر، مشارکت داشته باشند. و کمک به حفظ اطلاعاتی است.

کاظمی قمی همچنین در پاسخ به این سوال که «در دهه های مختلف و زمانی که طالبان در افغانستان شکل گرفتند، علاوه بر داخل جامعه افغانستان، در ایران نیز افکار عمومی نگاه مثبتی به این جریان نداشت و به نظر می رسد هنوز هم این نگاه وجود دارد. چه چیزی برای روشن کردن افکار عمومی گرفته شده است؟ که به دانشگاه موصل حمله کرد 1200 دانشجو از شیعه، سنی، ایزدی و .. را سر برید.در حالی که طالبان اینگونه نگاه نمی کنند بر شریعت فقه حنفی است.

وی در ادامه اظهار داشت: به نظر می‌رسد در درون مسئولین طالبان این به وجود آمده است و به این جمع‌بندی می‌رسد که دولت مشارکتی شکل می‌گیرد، شاید قبلا مخالف بود اما اکنون نظرشان تغییر کرده است که کمی زمان نیاز دارد. نمی خواهم بگویم ماهیتا تغییر کرده یا خیر اما واقعیات حکمرانی این درس را می دهد که اگر می خواهد جامعه جهانی آن را به رسمیت بشناسد، باید از حمایت قاطبه مردم استفاده کنند و خواسته های مردم را در نظر بگیرند.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان همچنین در پاسخ به این سوال که جمهوری اسلامی ایران؛ جمهوری اسلامی افغانستان را تایید می کند یا حکومت فعلی طالبان؟ گفت: جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی با نمایندگان مجلس می‌کند اما تا دولت فراگیر تشکیل می‌شود آنها را به رسمیت نمی‌شناسند این هم منطقی است. زمانی که یک هیئت حاکم کاملاً مشخص است و نسبت به آنها برعهده خواهد بود.

کاظمی قمی تصریح کرد: اگر شما به رسمیت نشناختیم، پس همکاری هم نکنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعتا چالش ها بیشتر شده و در نتیجه آن تروریسم قوی می شود و به سمت مرزها کشیده می شوند، از طرف دیگر افزایش حجم آوارگان به مصلحت نیست. اما چون اسلامی ایران مردمی نیاز دارد، علاوه بر این که هر هیئت حاکمه ایاتی را انجام می دهد، باید به آن عمل کند، طرفین را هم باید به دنبال این باشد که ما برای تقویت نگاهبردی است.

وی همچنین درباره اظهارات بعدی وزیر نیرو برای پی گیری حقآبه جمهوری اسلامی ایران از افغانستان و پی گیری شخصی وی برای این مسئله، با توجه به این که شابه موازی کاری در میان افراد را به نشان می دهد، گفت: در موضوع حقآبه وزارت نیرو، وزارت امور خارجه دارد و خودش نماینده ویژه مسئولیت دارد.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: بنابراین ما در یک حرکت مکمل کار می کنیم. سوال این است آیا وزارت خارجه کوتاهی کرده است؟ وزارت خارجه در مسئله حقآبه کوتاهی نکرده است.

کاظمی قمی بررسیان کرد: مسئله حقآبه، مسئله ایران و طالبان نیست، موضوع بین ایران و افغانستان است. سدی که با این هدف ساخته شد، آب را آنگونه که می‌خواهند مدیریت کنند، تمام مسئولین طالبان، در این که حقآبه جزو حقوق جمهوری اسلامی ایران است، اعتراف دارند، این مسئولین طالبان امروز باید آب دهند.

وی تصریح کرد: اما وقتی اظهار داشت تاسف می‌تواند که آب اشتباهاً به مسیر دیگری رفت و این اتفاق دیگر نمی‌افتد، نیاز به زمان ندارند، بنابراین مسئولی از کشور ما در این زمینه با نیت خبرخواهانه صحبت می‌کند برای این که حقوق ملت را انجام دهد. تامین شود و نمی‌توانم آن را موازی دانست و اگر قرار باشد یادداشت اعتراضی داده شود این کار را وزارت خارجه و نه وزارت نیرو انجام خواهد داد. همچنین اگر قرار باشد صحبتی با هیئت حاکمه انجام شود.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان تاکید کرد: بنابراین، مسیر همکاری را مسیر خوبی می دانیم، سیاست های جمهوری اسلامی سیاست درستی اما با چالش ها و موانع رو برو است که باید از سر راه برداریم.

کاظمی قمی با تاکید بر این که مرزهای ما با افغانستان پرتراکم است و از انواع مرزهای تجاری است، گفت: طالبانی که هنوز در پاسگاه ها نیرومند نیست، لباس های متحد الشکل ندارد. اگر جمهوری اسلامی ایران یک طرف در مرزها امنیت حل مسئله ای نیست، ما باید این کار را انجام دهیم، ایران هم یکسال امنیت مرزی را انجام می دهد و ما را به طور کامل به دست می آورد تا اینکه امروز به مشترک کار می کنیم.

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما